BA AL DAGO BANAIZ, PFEZREN ATXIKIPENA ERTE (MURRIZTU EDO ETEN) ETA LANGABEZIA KOBRATZEKO? ATXIKIPENA EDO HANDITU DEZAKET, EZ BADA ERABILTZEN, ESKATU EGIN BEHAR DA?

Langabezia-sarietan Pertsona Fisikoen Errentaren Zergaren erretentzioa ematen da (PFEZa). Hala ere, enplegu-erregulazio prozeduragatiko lan-harremanetako etenaldi aldietako prestazio abonuaren berezko dinamikagatik, IRP-kontzeptuko konturako atxikipena ez da batere probablea, prestazioko aurrez ikusitako zenbatekoak zerga-arauek erretentzio-aplikaziorako eskatutako nahitaezko minimora heltzen ez direnez gero.

Halaber, langabezi prestazioa jasotzen ari zarela, ez den errenta eska dezakezu edo atxikipen portzentaje handiagoa aplikatu, hala badagokio.

Langabezia-prestazioei buruzko informazio gehiago, enplegua erregulatzeko prozedurak: “ERTE bat ERE ikusi dut baten eraginpean edo”.