Egoitza elektronikoa

Nola kalkulatzen da langabeziaren zenbatekoa izan ditut, bai kontratu bat baino gehiago lanaldi ehunekoekin hainbat azken 6 hilabeteko epean?

Langabezia-prestazioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen arabera kalkulatzen da; hauxe da kotizazio-oinarrien batez besteko azken 180 aurreko eguneko lana utzi eta langabezia-prestazioaren zenbatekoa lehen. 180 egun izango da 70 oinarri arautzailearen% egunetik aurrera 181 izango da 60 oinarriaren%.

Ondoriozko zenbatekoak, eta kalkulu horrekin gehieneko muga baino ezin dira gutxieneko eta gehienezko topea baino gorakoak ere legean ezarritako arabera ondorio askotariko errenta adierazle publikoa (IPREM) (zenbateko aurten), edo euren kargura seme-alabak izan edo ez denaren arabera.

Azken, baldin eta 180 kotizatutako egunak, kontratu bat baino gehiago izan, lanaldi partzialeko lan-denbora-ehunekoak, gehieneko eta gutxieneko zenbatekoak kontuan hartuta zehaztuko da eaeapren lan egindako orduen batez besteko denbora-tarte batez besteko hori kentzeari buruzko egunei dagokienez bakoitzean kotizatutako lanaldi partzialeko enplegua edo osoa epe horretan.