LANGABEZIA-SUBSIDIOA (EZ DELA KOBRATU80(IPREM). ZERGATIK?

Diru laguntza jaso duen arrazoia irudian, txikia80urteko%KONBENTZIONALAinguruabar hauetako bat egin daiteke:

  • Izan ere, azken kontratua lanaldi izan den, zenbateko diru-laguntza (aurrez egindako orduen proportzioan jasoko da bertan, adinekoentzako langabeziagatiko diru-laguntza izan ezik.52urte hori ez da aplikatzen den eklipse partzialaren.
  • Bahitura agindu batek epailearen ebazpenez seme-alaben alde pentsioari dagokion elikagai edo bere ezkontidea edo seme-alabak aldeko konpentsazio-pentsioa.
  • Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren zorra konpentsatzeko izango delako, bidegabe jasotako langabezi prestazioak.
  • Luzapen bakoitzaren urteko laguntza berritzea ez dela6hilabete.
  • Subsidioa lanaldi partzialeko lana bateragarri izango dela, baldin eta kontratuaren hileko nominan irudian, txikiagoa.75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria ((2006rako zenbatekoak); horrek esan nahi du denbora kentzen al da laguntza (zati proportzionala.
  • Zehapena jarri ezean, eskaria garaiz eta forman txartela.