Egoitza elektronikoa

Merkataritza-erakunde bazkide

Egin behar baduzu profesionalean bazkide-merkataritza-sozietate baten zoazen, osatu edo sortu berriak izatea kontrol eraginkorra bere gain hartu du gehienez ere hamabi hilabete, eskabidea egin aurreko ordainketa bakarra emango dizu, gizarte segurantzan alta norberaren konturako langile den aldetik, arte lor dezakezu 100 prestazioaren zenbatekoaren% ondoren geratzen zaizun hautemateagatiko kapital sozialera ekarpen bat egiteko, bai eta sozietate horren gastuei aurre egiteko eratu eta abian jartzeko eta tasak ordaintzea eta zergak ere izango duzu arte erabiltzea. 15 zenbatekoa% prestazioa ordainketa bakarrean ordaindu beharreko aholkuak, prestakuntza eta informazioa jarduerarekin zerikusia duten zerbitzu bereziak.

-Gastu gisa sar daitezke martxan jartzea, bai aktibo finkoa bai aktibo zirkulatzailea ibilgetu dagozkionak (lehengaiak barne), bai eta honen beste eratorri batzuk ondorio, frankizia, transpaso gastuak ordaintzeko, hornidurak, etab. Era berean, alta barrusartu ahal izango da zati proportzionala ordainduko zaie akzio edo partaidetzen kopurua, lehen hiru hilabeteetan sortutako gastuak (alokairuak, kanonak eta hornidurak barne), etab.

Baldin eta ez duzu zure prestazioa ordainketa bakar batean gehiago eska ditzakezu, aldi berean, diruz laguntzeko zenbatekoa hilabeteko abonamendua, gainerako bere gizarte segurantzako kotizazioa. eskatzea eta lortzea Ere, zenbateko osoa diru-laguntzaren helburuetarako bakarrik dezakezu horiek kotizazioak.

Ordainketa bakarrean ordainduko da prestazioaren zenbatekoa egun osoen arabera kalkulatuta –, diruaren legezko interesari dagokion zenbatekoa kenduko da,(Zenbateko aurten).