Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Guia de contractes

2023

La Guia de Contractes s'emmarca dins de la política d'informació i atenció al ciutadà del Ministeri de Treball i Economia Social, i recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació.

S'orienta a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris, així com els diferents agents que operen al nostre mercat de treball, en un àmbit com les relacions laborals que està subjecte a freqüents canvis normatius, tant de contingut de la pròpia relació laboral com dels incentius que s'estableixen en funció de la situació dels variats col·lectius de treballadors i d'empreses.

S'adapta a la simplificació administrativa de models de contracte, i brinda als operadors jurídics i econòmics un exacte coneixement dels models de contracte de treball existents al mercat laboral espanyol. A més, pretén facilitar el compliment de les obligacions que en matèria de contractació s'exigeix a les empreses.

S'estructura de manera que resulti comprensible com a manual de coneixement dels quatre models de contractes (indefinit, temporal, formació en alternança i formatiu per a l'obtenció de la pràctica  professional), les seves característiques i les clàusules específiques que puguin presentar cadascun d'ells, en funció de les peculiaritats del treballador i/o de l'empresari.

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-009-2

Actualitzat a setembre de 2023