Egoitza elektronikoa

Langabezia-subsidioa AL Cobraré badut edo merkataritza-sozietate baten akzioak edo partaidetzak ez duen inolako jarduerarik egingo dut?

Kotizaziopeko prestazioa jasotzea bateragarria da akzio edo partaidetzen titulartasuna merkataritza-sozietate baten.

Kobratzen langabezia-sorospena, badago bateragarria izango da jarraitzen baduzu, hau da, banakako muga gainditu gabe errentak ez diren baino handiagoak badira 75 lanbide arteko gutxieneko soldataren% (LGS), bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan izan gabe (zenbateko aurten), hauxe da sortutako etekinak, baldin eta horien titulartasuna. Gainera, akzio edo partaidetzak jarraitu beharko dira familiako ardurakkontuan izan zituzten, hala badagokio, sorospenerako sartzeko.