BALIAEZINTASUNEKO PENTSIOA JASOTZEN DU, ALDI BEREAN, LANGABEZIA KOBRATU AHAL DUZU LANIK GABE GELDITU NAUK, BEHAR ADINA KOTIZAZIO DITUT?

Langabezi prestazioa kobratzeko bateragarria da pentsioa ezintasun iraunkor osoa ohiko lanbiderako horrek, aldi berean, bateragarria izan balitz, prestazioa sortu duen lana.

Langabeziako kotizatu baduzu360egun edo gehiagotan, batera daitezkeen lanak egiteagatik ezintasuneko pentsioa, eta gainerako baldintzak betetzen ditu, eta aldi berean erabil daitezke langabeziagatiko prestazioa elbarritasun percibirla.

Langabezia-prestazioa eskatzeko aukera.