LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOAK ZEIN BATERAGARRIAK DIRA?

Langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioa edo subsidioa bateragarria da:

 • Lanaldi laburra (horrek prestazioaren zenbatekoa kenketa proportzionala al arte lan egindako denbora).
 • Pentsioak eta pentsio edo erretiro partziala izan diren gizarte segurantzaren prestazio ekonomikoak ematea eragin zuen lanarekin batera.
 • Espainiar estatua eta aintzatetsitako pentsioak ordaindu ez irudian.
 • Gizarte-laguntzako lanetan.
 • Kontratuak sinatzen duen langileen prestakuntzan ordezteko programa barruan alegia.
 • Lan-kontratua iraungi arte dagokion kalte-ordaina legez.
 • Herri garraio gastuak konpentsatzeko diren laguntzak, ostatu eta mantenua, lanerako prestakuntzako ekintzetan parte hartzeagatik lortutako ezarritako lanerako lanbide-prestakuntzaren azpisistema edo estatuko enplegu zerbitzu publikoak diruz lagundutako bestelako funtsekin.
 • Praktikak erakunde publiko edo pribatuak dagokion ikasketa-plana osatzen duten, egiten diren eta ikastetxearen arteko lankidetzaren esparruan, delako eskatzen ez badute jasotzen dituen kontraprestazio ekonomikoaren egiten dedikazio esklusibo eta materialaren gastuak konpentsatzeko, bidai, ostatu eta mantenua, jarduera horiek sortzen laguntzea.
 • Dedikazio partziala duten edo ekitaldian ordaindutako kargu publikoak.
 • Gizarte segurantzaren prestazioak, seme-alaba ardurapean.
 • Bere lana, kotizaziopeko prestazioa jasotzen badu, behin betiko izaeraz eta erabat amaitu eta langile bezala alta eman zaio lanean bere kontura, edo lan-sozietate bateko bazkide langile gisa sartzen da sortu berria, edo lan elkartuko kooperatiba bateko langile-bazkide gisa sortu eta gizarte segurantzaren erregimen berezian sartuta dago dena. Hori egin daiteke, gehienez 270 egun, edo, gelditzen zaion prestazioa jasotzeko denbora gutxiago izanik, epe horretan. epe hori ezin da luzatu, bateragarritasuna eskatzen Du 15 noiz hasten den egunetik hasi eta norbere konturako jarduera.
 • Nagusia, 52 langabezia-subsidioa jasotzen eta urte bat, lanaldi osoko kontratua izango du compatibilizarlo behin betiko nahiz aldi baterakoak, baldin eta iraupenari baino handiagoa bada 3 hilabete.

Langabezia-subsidioa jasotzen baduzu bat, kontuan izan aurreko kasu guztietan, edozein motatako errentak, laguntza hori ez da beharrik izango goiko irudian, 75 urteko lanbidearteko gutxieneko soldata) familiako erantzukizunak direla eta, oraindik ere, kontuan izan al zaio sorospena jasotzeko.