MERKATARITZA-SOZIETATE BAT EDO ADMINISTRARIA/A KONTSEILARIA NAIZ, NIRE AL DEZAKET LANGABEZIA KOBRATU LAN-HARREMANA AMAITZEA.

Sailburuak edo administratzailea dela jaso dezake merkataritza-sozietate bat, gizarte-laguntza:

  • Lanpostua bete eta beste inoren konturako langileak gizarte osoan.
  • Bere eginkizunak betetzeko (ez zen zuzendaritza edo gerentzia.
  • Ez du sozietatea egiazki kontrolatzen.

Prestazioak jaso ezin bada:

  • Sozietatea egiazki kontrolatzen du.
  • Sozietatearen zuzendaritza lanak egin edo gerentzia.

Hala ere, egoera horrek parekatzen direlako besteren kontuko langileak (nahiz eta langabeziako kotizatu gabe, gizarte segurantzaren ondorioetarako), lan-harremana amaitu ostean, langabeziagatiko prestazioa eska dezake. kasu horretan, okupatutako egindako urteko kalkulatzeko, kontuan hartuko da aurreko sei urteetako kotizazioen lan-harremana hasi eta Azken hori al zuzendaritzan kontseilariak edo administratzaile gisa.