ENPRESAN BADA ARTEKO FAMILIAKOREN BATEN.2

Bai, odol-ahaidetasun edo ezkon-ahaidetasunezko enpresa batean lan egiten du.2- Enpresaria edo banakako enpresari, eta ez du langabeziako prestazioak jasotzeko eskubidea, eta harekin bizi da lan-itunpeko harremana zuten ebidentziarik ez dago.

Horretarako, datu guztiak egiaztatzen dituzten dira elkarrekin lan harremana: denbora zerbitzuak eta gizarte segurantzaren kotizaziorako, aldaketak izan badira (afiliazio erregimena, bai familia bateko kidea, egindako lana dago, hurbiltasun edo urruntasuna (ahaidetasun-maila, aurrekoak baino lehenago lan harremana prestazioak jasotzen dituzten enpresari edo enpresari berari uztea.

Hala ere, bai famili prestazioak jasotzeko eskubidea edukiko du, bizi ez badira, enpresak edo merkataritza sozietatea da. gizartean parte bat eta ez duzu bertan.

Ez luke eskubiderik gabe, bere kapital sozialean duten partaidetzaren zurekin bizi den familia zen, ez al da50kapital sozialak urteko%, kontrako frogarik ezean. eskubide hori, BAI kapital sozialean parte hartzen ez luke50portzentaje hori% edo zure familiarekin bizi ez badute.

Kontratatutako langileak (besteren kontura edo kontrata dezake, langabezia kotizatzen ez a, seme-alaba edo enpresari (bazara eta enpresaburu baino txikiagoa da30urtekoa, baina egotea. kasu horretan, langabeziagatiko ez kotizatuko du. lan-harremana amaitu eta Gero behera30urtean, langabezia-egoera legalean egongo dira, baina ez dira horrela hartu eta lan egindako aldiak kotizatutako langabeziagatiko babesa izateko.

Bete ondoren,30urtean besteren kontura lanean jarraitzen du (frogatu egin behar izan ziren, gizarte segurantzaren diruzaintza orokorraren aurrean eta haren familia bere aitorpena, non adieraziko da langilearen kontura izango da), eta hortik abiatzen da langabeziagatiko kotizazioa.

Lan-harremana amaitzen denean, legezko langabezia egoera egiaztatzen bada, kotizatutako denbora kalkulatzeko erabili zuten, langabeziagatiko kotizazioak kontuan hartuko dira, adin hori betetzen duen, bai eta egindakoak baino30urte.