ESKA DITZAKET, LANGABEZIAREN ITXI EGIN DUEN ENPRESAN LANEAN?

Enpresaren itxiera kasuetan, ez da beharrezkoa izan, eta arrazoi horrengatik egin behar du kaleratzea, langabezia-egoera legala egiaztatzeko. izan ere, beharrezkoa da, kaleratze gutuna ez badago, eta lan eta gizarte segurantzako ikuskaritzak txostena jasotzen dituen agiria ez uztea, eta bere ondorioen zerbitzuak emateko, edo bestela, adiskidetze administratibo bidez adieraziko duen aktaren aurka agertu da eta langilea enpresaren ez duzula, baina, dena den, gizarte segurantzan baja egiaztatzen du.

Laguntza eska dezakezu:

  • BidezInternet, siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico, o usuario y contraseñacl@ve.
  • Dagokion enplegu bulegora joanda, hitzordua eskatuta emanEgoitza Elektronikoa(estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE);telefonoa.

Baldin eta agirietakoren bat aurkeztu ez bada prestazioa aintzatesteko beharrezko izango da estatuko enplegu zerbitzu publikoaren jakanarazi irudian (SEPE) ereduaren bidez.Eskabideko agiriak jasotzen ez:", enplegu bulegoan emango dio, agiriak falta direla zehaztea. Hala balitz, eragin negatiboa duen enpresa facilitársela, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren izapideari hasiera enpresari eskatutako dokumentazioa.