Egoitza elektronikoa

Enplegua mantentzeko lanak hobariak eta murrizketak

Adineko langileentzako enpleguari eustea

65 urtetik gorakoa, 38 urte eta 6 hilabeteko kotizazio efektiboarekin Gizarte Segurantzan eta kontratu mugagabearekin (berria edo indarrean dagoena) edo 67 urte eta 37 urteko kotizazioarekin.

Enpresak gertakizun arruntengatik ordaindu beharreko kuota % 100 murriztea, aldi baterako ezintasuna izan ezik. Langileak adina betetzean behar duen antzinatasuna ez badu, salbuespena baldintza betetzen denetik aplikatuko da.
Iraupena: mugagabea.

Araudia:

8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

27/2011 Legea, abuztuaren 1ekoa, Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzkoa.

Enplegu selektiboa

Ezintasun iraunkor osoa edo absolutua aitortu zaielako enpresa utzi duten langileak, errekuperazio profesionaleko prestazioak jaso ondoren beren lan-gaitasun osoa berreskuratu badute edo ezintasun partzialak jota jarraitzen badute eta enpresara itzultzen badira.

Kontingentzia arruntei dagokien Gizarte Segurantzaren kuota % 50 murriztea.

Iraupena: 2 urte.

Araudia: 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa, apirilaren 7ko 13/1982 Legean aurreikusitakoa betez, enplegu selektiboa edo langile elbarrien enplegua sustatzeko neurriak arautzen dituena.

Aldizkako jarduera finkoen aldia luzatzea (otsaila, martxoa eta azaroa)

Turismo, merkataritza eta ostalaritza sektoreetako jardueretan aldizkako kontratu finkoak dituzten langileak, betiere turismo-sektore horri lotuta badaude eta urte bakoitzeko otsailean, martxoan eta azaroan ekoizpen-jarduera sortzen badute.

Gertakari arruntei dagokien Gizarte Segurantzako ugazaben kuotaren % 50eko hobaria. (Otsailean, martxoan eta azaroan soilik).

Iraupena: 2021/01/01etik mugagabea arte.

Araudia: 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

Lanpostu-aldaketa edo beste eginkizun bat

Haurdunaldiko arriskuagatik edo edoskitze naturaleko arriskuagatik ( 31/1995 Legearen 26. artikulua), bai eta lanbide-gaixotasunagatik ere, beren egoerarekin bateragarria den lanpostu edo eginkizun baterako badira.

Enpresak gertakizun arruntengatik ordaindu beharreko kuotaren % 50eko hobaria.

Iraupena: lanpostua aldatzen den bitartean.

Araudia: 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-017-3

2023ko urtarrilean eguneratua