Egoitza elektronikoa

Ikertzaileentzako, enpleguaren aldeko neurriak

2022

Alor guztietan jakintza sortzeko, zabaltzeko eta onura sozial eta ekonomiko bat lortzeko aplikatzean, espainiako gizarteak aurrera egiteko funtsezko jarduerak dira, horren garapena funtsezkoa izan da espainiak nazioarteko ekonomiaren eta gizartearen inguruan bateratzea.

Espainiar kulturaren sektore produktiboaren ari zientzia, teknologia eta berrikuntza funtsezkoa da lehiakortasuna, berrikuntza emankorra den eredu baterantz joaten da sistema betirako sartu deitu jardueratzat enpresei, sektore eta tamaina edozein izanda ere, eta bertan izango dira teknologia ertain eta handiko sektoreak protagonismo handiagoa.
Kasu horietan, eta zientzia eta teknologiaren sistemaren arteko lankidetza publiko eta ekoizpen-sarea eta ekonomia eta gizartea lortzeko guztiz berri bat sortu zuten aukera.

Zerrenda honetan dituzu eskura diren neurriak bultzatzeko eta enplegua sustatzeko arloan, zientzia, teknologia, berrikuntza eta ikerketa.