LANGABEZIAREN KAUSAK ZERGATIK UTZI DITZAKET?

Langabeziagatiko prestazio hori eten egingo da, arrazoi hauetako bat:

  • Dagokion aldian edo arau-hauste arin edo larri zigortuta zigortu egin irudian.
  • Aitatasuna edo amatasuna dagoen bitartean.
  • Askatasunaz gabetzen duen zigorra betetzen ari denean, salbu eta haien zenbatekoa familia-errenta familia-ardurak baditu edo ez du gainditukolanbide arteko gutxieneko soldata.
  • Besteren kontura lan egitea, hamabi hilabetetik beherakoa izango.
  • Lana egin bitartean beren kabuz hirurogei hilabete baino gutxiago irauten badu, kasu honetan, gizarte segurantzaren araubide berezian alta ematen norbere konturako langileen edo langile autonomoen Gizarte segurantzaren erregimen berezian langile edo (Ar.
  • Norbere konturako lana baino txikiagoa izan bada24hilabete, berdin da langilearen kontura harpidetzen eta gizarte segurantzako erregimenen baten barruan.
  • Eskaintzen diren zerbitzuak eskaintzen jarraitzen badu, enpresak nahi edo ez, baldin eta epai bat kaleratu du urteko adierazpena edo enpresariaren edo enpresari baliorik ez duen baliabide bat eta aukeratu berriro jartzen, tramitazioak dirauen bitartean (errekurtsoa Ere eten baldin bada eta langileak errekurtsoa jartzen duenaren erabakiz onartzeari.
  • Egoitza atzerrian egiten denean edo lan bilaketarako irudian, lekualdatu, nazioarteko lankidetza eta hobekuntzako batek, hamabi hilabetetik beherakoa, etenik gabe, baldin eta irteera eman al da estatuko enplegu zerbitzu publikoaren hori egitea.
  • Atzerrira irtetean irudian, aldi baterako, jarraian edo ez, urte natural bakoitzean gehienez 90 egun arte, baldin eta aldez aurretik jakinarazi al estatuko enplegu zerbitzu publikoa hori baimentzen badu. Horrelakoetan, eten egingo da zure langabezia-prestazioaren. Amaitutakoan, eteteko arrazoia izangoberriro eskatuzigorra eteteko ondorioa da, salbu. Kasu horretan, prestazioa ofizioz hasiko da estatuko enplegu zerbitzu publikoari, betiere etendura amaitu ondoren, enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea edo, hala ez bada, berriro eskatuko dio prestazioa aldez aurreko izen-ematea estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean aurkeztu duela.