BERTARATZEAGATIKO DIETAK ETA LANGABEZIA KOBRATZEKO BATERAGARRIA AL DA BATZORDEARI KONTSEILARIAK GIZARTEA?

Langabeziagatiko prestazioa jasotzen ari badira, hori bateragarria da laguntza edo sariak eta kopuruak kobratu ez dela batzarrera kontseilariak sozietatea, baldin eta kargu horren eginkizun eragiten ez duten arren, lan hori egin behar ez erregimenen batean alta eman dute gizarte segurantzako.

Errentatzat hartzen dira zenbatekoak eta onuradunen kasuan, laguntza hori diru-laguntza etetea edo iraungitzea gerta daitezke muga gainditzen bada (errenta75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria ((2006rako zenbatekoak), bi aparteko ordainsariren zati proportzionala kontuan izan gabe.