Egoitza elektronikoa

Langabezia kobratu Al Dezaket, toki entitate bateko kide izan eta dedikazio esklusiboa edo partziala?

Toki-korporazio bateko kide gisa, bere karguan dedikazio esklusiboa edo partziala, ordainsariak jasotzeko eskubidea dauka, eta, beraz, izena emana izan behar du Gizarte segurantzaren araubide orokorrean sartuko da.

Dedikazio berezia kasuan ordainsariak lana bateraezinak izango dira langabezia prestazioa.

Bai, udalaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen denez, horietan, bere karguan dedikazio partzialean, prestazioak edo diru-laguntzak jaso dituzten ordainsariak, baina bateragarri izango duten zenbatekoa murriztuko da prestazioa edo subsidioa denboraren proportziozko zatia arduraldi laburra dute.

Jasotzen ari bazara, beharrezkoa da langabezia-sorospena, beren errenten muga gainditzen ez 75 % Lanbide Arteko Gutxieneko soldata(LGS).

Aukeratu dezake prestazioak ere baja.

Toki entitate bateko kide gisa jartzen badugu, ez badu, baina percibiera dedikazio esklusiboa edo partziala ez dute ordainsari bat bilkuretara egiazki etortzeagatik udalbatzaren organo kolegiatuen, adierazitako zenbatekoa osoko bilkuran, ordainsaria, asistentzia eta horien langabezia-prestazioen kargua betetzeko, istripuren bat ez bada bateragarriak izango lirateke benetan betetzeko betebeharrakonuraduna prestazio gisa.

Ulertzen da ordainsari hori bateragarria da lan-jarduera eta ez da ordainsaririk, baizik eta konpentsazioa. Hala ere, bat baino ez dute pertzepzio horiek errenta egiaztatu ahal izateko, ezinbestekoa da berezko errentarik ez duelaindarrean dagoen araudiak eskatzen duen, eta, ahal dela, sartzeko langabeziako sorospena gainditzen ez badu, 75 arestian aipatutako lanbide arteko gutxieneko soldataren%.