GIZARTERATZEKO ERRENTA AKTIBOA BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO

Helburua da urteko Programa itzultzeko dituzten aukerak gehitzea. irudian, lan-merkatua eta langileen dauden beharrizan ekonomiko bereziak eta lana bilatzeko zailtasuna.

Enplegu zerbitzu publikoek politika aktiboak dira empleogestionadas aldera itzultzeko dituzten aukerak gehitzea. irudian, lan-merkatua, eta gero, estatuko enplegu zerbitzu publikoak kudeatzen duen diru-laguntza, gizarteratzeko errenta aktiboa deituriko, ekintzak egitearekin lotuta ez dauden ordainsarien enpleguko politika aktiboen gaietan.

Langileek ez dute eskubidea ere.

 • Espetxean sartu balira bezala, preventivao zigortuta, ez bada bateragarria izan ezik (espetxean dauden lanak egitea, beharrezko baldintzak betetzen badituzte.
 • Prestazio ekonomikoak (pentsioak jasotzen direnean edo gizarte segurantzatik, lana bateraezinak.
 • Gizarte laguntzak jasotzen badira onartu daitezkeen indarkeriaren biktimei enplegu-programetan parte hartzerik ez duten genero-biolentziaren, artikuluan jasotzen diren27lege organikoa.1/2004,28abenduan, genero indarkeriaren aurkako babes osoko neurriei buruzko errege dekretuan araututako1452/2005,2abenduan, laguntza horiek jasotzen egongo da baldin eta eskaera egiteko unean al programa onartzeko. nolanahi ere, epeak igarotakoan, sei, hamabi eta hamazortzi hilabete iraungo du, laguntza programa onartzeko A al daiteke.

Langileek, programan sartzeko eta mantentze-lanak behar dituzte:

 • Jarduera-konpromisoa sinatu eta eskakizunak bete behar dituztenak zehazten dira eta urteko planean lanean hasteko.
 • Beharrezkoa den dokumentazio eta informazio guztia ematea eta mantentzea izango gizarteratzeko errenta aktiboko programan sartzeko (A) enplegurako zerbitzu publikoari jakinarazi eta Autonomikoak (SPE) irudian, estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE), helbidea eta, hala badagokio, aldaketari (helbidea, jakinarazpenetarako eman, hori gertatzen den unean.
 • Enplegu programak eta ekintzak antolatzen parte hartzea, gizarteratzeko, sustatzeko, trebatzeko edo birmoldatuz, edo bestelako okupazio-tasak, hobetzeko.
 • Onartujarrera egokia(bulegoaren edo egindako eskainitako EZPenplegu agentziairabazi asmorik gabeko eta ekintzetan parte hartzea edo lan programak sustatzeko, trebatzeko edo birmoldatuz.
 • Lan-eskaera berritzea erabakitzen den eran eta datan eskatzen denean eta berritzeko agirian agertu aurretik requeridaante edo estatuko enplegu zerbitzu publikoaren enplegu zerbitzu publikoen aurrean.
 • A la baja eskatzea, sortzen direnean, ez da eteten edo iraungitzen duten egoerak (edo eskubide hori jasotzeko beharkizunak bete. egiten duen lana dela eta aldi baterako Jartzen badugu, informa zaitez zure bulegoan lan hori jasotzeko aukera duten bi buruzko BALORAZIOA.
 • Enplegu-eskaintza eta itzuli beharreko azaldu enplegu zerbitzu publikoei agertu izanaren agiria, bost eguneko epean, lan-eskaintzak betetzera lekuan eta datan duten emandakoak.
 • Lana aktiboki bilatzea, hobetzeko ekintzetan parte hartzea erabakitzen duen SPE okupazio-tasak eta, hala badagokio, ibilbide baten barruan txertatu. Egiaztatu beharko da, SPE SEPE aurrean; horretarako, beharrezkoa denean, jarduketak
 • Bidegabe jasotako diru-kopuruak itzuli da BALORAZIOA.

Betebehar horiek betetzen ez badira, zehapen prozedura bat hasi du legearen testu bateratuaren arabera, gizarte arloko arau-hauste eta zehapenei (Legegintzako Errege Dekretua5/2000egitea4abuztua)

Eragingo dutebehin betiko bajaprograman sartu diren langileek beste bat gertatuz gero honako irudian:

  • Norberaren edo inoren kontura lanaldi osoko lana, sei hilabete edo gehiagoko epealdian.
  • Pentsio edo prestazio ekonomikoak lortzea gizarte segurantzaren lanarekin bateragarriak ez diren edo ez baina serlo, ezartzen diren mugak gainditzen duen zenbatekoa jasotzeko gizarteratzeko errenta aktiboa eta laguntza sozialak jasotzeko eta indarkeriaren biktima enplegu-programetan parte hartzerik ez duten genero-biolentziaren.
  • Errenta ez izatearen baldintza bete ez dela sei hilabete baino gehiagoz.
  • Langabeziagatiko prestazioa jasotzeko, langabeziagatiko diru-laguntza edo laborantza-errenta bati ere.
  • Atzerriko beste irudian, edo aldatu bilatzeko egiten duen kasuan izan ezik, lana edo lanbidearen hobekuntza, nazioarteko lankidetza, sei hilabeteko epean, nagusi.
  • kartzela-zigorra ezarri bada bateraezina bada lan egitea, edo gizarteratze-ekintzetan parte hartzea, espetxeko kanpoko lan askatasun-gabetzea, gehituriko denbora sei hilabeteko edo hortik gorako epean.

Langileek behin betiko baja hartzen duen programan sartutako al ezin izango dira berriz ere, baina beste programa onartzeko eskubidea izan dezakete irudian, eskatutako baldintzak betetzen badituzte.

Eragingo dutebehin behineko baja.programan, iraupenean ez kontsumitzea (bera, ezaugarri hauetakoren bat duten langileak ere.

  • Norberaren edo besteren kontura lanean lanaldi osorako sei hilabete baino denbora gutxiagoz.
  • Urteko errenta muga gainditzea, sei hilabetetik beherako epe batez.
  • Atzerrian lan egin eta hura bilatzeko. irudian, lanbide-hobekuntzarako eta lankidetzari, sei hilabetetik beherako epe batez.
  • Atzerrian egotea, estatuko enplegu zerbitzu publikoak eman eta jakinarazi al hori, gehienez,90egun jarraian edo ez, urte naturalaren barruan. aldi baterako baja emateak Ez dakar programan atzerriko atera al pasatu baino15egun, jarraian ala ez, urte natural bakoitzean, lehen urteko jarduera-konpromisoa betebeharrei kalterik egin gabe.
  • Espetxean sartu zutenean, askatasun-gabetzea dela sei hilabete baino gutxiago bada, edota lan egiteko egoerarekin bateragarria izango lan munduan sartzeko ekintzak (parte hartzea espetxeko

 

 

Irudian, pertsonaren interesadasolicitará Programa itzuli aurretik, enplegu-eskatzaile gisa izena ematea (ekitaldia eta jarduera konpromisoan, honako15norbere konturako lana utzi al eguneko, eta Espainiako itzuliko al du espetxetik.

Eskaera epez kanpo egun galtzea eragingo du, bai rentacomo bitartekari lana utzi eta hurrengo egunean artean (irudian, al dira (edo bere kontura eta eskaeraren egunean.

Berriro ere ez izatearen baldintza bete edo familiaren errenta norbanako, itzuli al Programa berriro eskatu ahal izango dela beti baldintza horiek, sei hilabeteko epearen barruan (aldi baterako bajaren datatik programan.

Lehen kasuan, besteren konturako lana utzi eta lanaldi osorako, gizarteratzeko errenta aktiboa jasotzen ditu, ofizioz, betiere langileak enplegu-eskatzaile inscritacomo agertzea.

Desde el día siguiente al dira errenta aktiboaren sortzapena besteren konturako lana uzten duen langilearen lanpostua completosi inscritacomo enplegu-eskatzaile irudia, kontratua amaitu edo epe barruan sartzen dira (gero arte15lan-kontratua amaitu baino lehen eguneko.

Lan-eskatzaile gisa inskribatuta ez diolako errenta ordaintzeko epea señaladoimplicará egunetik inscripciónsin egunen deskontu kontsumitutako epez kanpo.

Ezin da gizarteratzeko errenta aktiboa

 • Edozein motatako errentak izan dezaten, gizarteratzeko errenta aktiboa mugak gainditu, baina horretarako datozen errentak konputatzen badira, errenta edo lanak ekintza osagarriak.
 • Prestazioak jasotzearekin, edo langabeziako subsidioak nekazaritzako errentaren.
 • Aldi berean, beraren edo besteren kontura lan egitea, lanaldi osoan.
 • Gizarte laguntzak onartu eta gero indarkeriaren biktimei enplegu-programetan parte hartzerik ez duten genero-biolentziaren.
 • Gizarte segurantzaren prestazio ekonomiko edo pentsioekin bateragarri diren edo lana ez baina serlo, ezarritako mugak gainditzen duen zenbatekoa, gizarteratzeko errenta aktiboa.

Gizarteratzeko errenta aktiboa bateragarria izango da:

 • Bekak eta laguntzak, eta, edozein eratako lor daitezkeen lanbide heziketako eta lanbideratze ekintzak egin izanagatik.
 • Komunitatearen onurarako lanak betetzeko, pena, ordaindu gabeko lanak izatea.
 • Besteren konturako lanarekin lanaldi gertatuz gero, errentaren zenbatekoa zati proportzionala kenduko dira (lan egindako denbora irudian, eta errenta jasotzeko epea zabalduko da, dagoen proportzio berean.
 • (Inoren kontura lanaldi partzialarekin lan egitea ez da programan baja. betebeharrak Ez betetzea exijituko zaio enplegu-eskatzaile gisa, non lan-eskaera berritzea. behin betiko baxa dakar Ez berritzea. programan.