Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Berriro etetea edo iraungitzea, subsidioa kotizaziopeko prestazioak agortzeagatik

Langabezia-prestazioa onartu ondoren, beharbada eten ahal izango dira, eta ondoren hainbat arrazoi direla-eta abian jarri ondoren,.

Langabezia-prestazioa agortu iritsi gabe ere, itzali su-legean ezarritako zenbait kasutan.

Eskubidea eten egingo da ordainketa etetea dakar prestazio ekonomiko eta gizarte segurantzan kotizatu behar.

Baretasuna duten arrazoiak hauek dira:

 • Atzerrira bizitzera joateagatik epealdi batek hamabi hilabetez azpiko bilatzeko, edo lan egitea, lanbide-hobekuntzarako edo kalterik egin gabe nazioarteko lankidetza, ezarritakoa aplikatzeko, prestazioak esportatzeari buruzko hitzarmen eta arau komunitarioak. Lekualdaketa aldez aurretik horren berri eman beharko zaio estatuko enplegu zerbitzu publikoari (SEPE) eta honen aldetik baimendua.
 • Aldi baterako atzerrian jarraitu edo ez, arte- 90 egun, gehienez, urte natural bakoitzean, betiere, aldez aurretik jakinarazi egiten dira eta dagoenean entitateak baimendutako kudeatzailea. Ez egoitza aldatzea ez atzerrian, gehienez, irteera 15 egun natural bakoitzeko behin bakarrik gertatzen ez bada, beti ere utzi gizarteratzeko ekintzak egitea, aurreikusitako edo exekuzio eta eskakizunak bete. jarduera-erabakia.
 • Joan amatasun-egoeran edo aitatasuna direla-eta. Hori amaitutakoan, interesdunak egoera epean 15 egun balioduneko epean eskatu, eta gazitze kotizaziopeko prestazioa.
 • Kondena betetzea dakarren askatasungabetzea. Ez da etengo, zuzenbidea, aldez aurretik eskaera egin ondoren, interesduna familia-ardurak baditu eta familia-errenta horien zenbatekoa gainditzen ez disfrutara bat lanbide arteko gutxieneko soldata.
 • Besteren konturako lan bat egitea baino gutxiago irauten duten hamabi hilabete.
 • Norberaren kontura lan egitea:
  • Baino gutxiago irauten izan du 24 hilabete, eta berdin izango da norberaren konturako langile gisa alta eragin barruan egokitu bat; izan ere, Gizarte segurantzaren araubideak.
  • Irauten badu norberaren konturako lanaren baino handiagoa izan da 24 hilabete eta 60 hilabete eta egiaztatzen alta eragin langile den aldetik, beren kontura gizarte segurantzaren erregimen berezian norberaren konturako langileen edo autonomoen edo itsasoko langileen erregimen berezia.

Goian aipatutako kasuetan, izango da jarduera amaitzen denean, langabezia-prestazioa berriro epea 15 egun balioduneko epean, norberaren kontura lan egiteari utzi dioten.

Ondoren, utzi egin beharko dira norberaren kontura lan egiteko eskubidea edukitzea da jarduera amaitzeagatiko babesari, berriz, bi aukera ditu hori jasotzeko edo langabeziako babesa jasotzeko eskubidea ematen badu, aurreko prestazioa bertan behera utziko da. kotizazioak hartan ez den prestazioa hautatu sortutako ezin izango dute eskubide bat aitortzeko zenbatu.

 • Arau-hauste arina egiteagatik suspentsioa edo larria.
  • Du zigorraren ondoriozko eginkizun-gabetzea, eta, horrez gain, prestazioen ordainketa etetea eskatuz gero, iraupena aitortutako prestazioa eteteko denbora berdina.
 • Aipatzen dituen kasuetan artikulu 297 legea 36 / 2011 , 10 , urriarenlanarloko jurisdikzioa arautzen duen bitartean, langilea bere zerbitzuak betetzen jarraitzen, edo ez zerbitzugintzaren kokalekua nahi izateagatik, enpresaburu, errekurtsoaren tramitazioa.
 • Kargu publiko edo sindikalak dedikazio esklusiboa dakarten ordaindutako langabezia.
 • Ez betetzea langabezia-prestazioen onuradunek aurkeztu beharra eskatzen zaizkien dokumentuak ezarritako epeetan, betiere eragin ahal zaintzeko prestazio eskubidea ekar dezake dio estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE) beharrezkoak diren prebentzio-neurriak har ditzan, aipatutako ordainketa eten, onuradunak prestazio horiek aurrean agertzen duen egiaztagiria, ezarritako legezko eskakizunak betetzen SEPE eskubidea mantentzeko, berriro hasiko den datatik aurrera.

Era berean, erakunde kudeatzaileak langabeziagatiko prestazioen ordainketa bertan behera utziko diren aldietan zehar onuradunen enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta ez enplegu zerbitzu publikoak berrabiaraziko da, eta data horretatik aurrera egin dela egiaztatzen duen agiria aldez aurretik inskripzio berria, aurrean agertuz gero, ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA badagokio izan ezik, haiek iraungitzen direnean edo mantentze-prestazioaren etenaldia edo agiri baten bidez egingo da arauaren araberakoa.

Kasu guztietan, zehapena etetea izan ezik, langilearen eskubidea berritzea eskatu behar du orrialdean https :// sede.sepe.gob.esedo herritarren arretarako telefonoaedo prestazio-bulegoan (eskuratu ondoren, eskatu hitzordua estatuko enplegu zerbitzu publikoaren egoitza elektronikoan) edozein bulegotan, edo postaz erregistro publikoa eginda, administrazio-epean 15 lanegun iragan baino lehen eteteko arrazoia bukatu eta egiaztatu langabezia-egoera legala.

Berriz hastea ekarriko du langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea duen aldian restase eta oinarri arautzailea eta ehunekoa correspondiese bera eten.

Zehapena eskubidea izanez gero, berrabiaraziko da, urtebeterako iraupena kontuan hartuta, dagokion prestazioaz jaso eta zigorra ezarriko zaio.

Hilabeteko epean, zenbait denboralditan izan diren taldeak kanpoan geratuko dira jarduera eta jarduerarik eza, eskaera aurkeztu ahal izango dituzte etxebizitza elkartuak dituena, dagozkion prestazioak aurreko hilabeteko azken langabezia-egoera legalaTramitazio erraztua duten onuradun izan ahal izango dira eskaera bakar batean aurkeztu eta dagokien prestazioaren hileko, eta gazitze-aldiak langabezia.

Era berean, estatuko enplegu zerbitzu publikoak lan autonomoa sustatzeko onartu ahal izango ditu, pertsona langile finkoek, eta horretarako beren ohiko lanaldia murriztua edo eten, hasierako alta eskaera berrekite-eskaera behar diren ondorioak sor ditzan diren produkzio-geldialdien espediente berberaren barruan edo jarraitutasunik gabeko jarduera bera da, eta, kasu horretan, baimendutako enpresak duen entitate kudeatzaileari jakinarazi beharko dio hilero buruzko informazioa dagokion jarduera-aldiak modalitate honetan bildutako langileek ustez Bakarra.

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea ondorengo kasuetan emango dira amaitutzat:

 • Iraunaldia agortu.
 • Atzerrira bizitzera joateagatik langilearen esekidura-kasuetan izan ezik.
 • Onuraduna hiltzea.
 • Pentsiodun izatera pasatu, erretiratzeagatik edo baliaezintasun iraunkorra (osoa, absolutua edo baliaezintasun handia), eta kasu horietan, baliaezintasun-aukera handiena duen prestazioa aldekoa.
 • Besteren konturako lan bat egitea, gutxienez 360 egun.
 • Norberaren kontura lan egitea:
  • Edo gehiagoko bada 60 hilabete.
  • Bai, norberaren konturako lana edo gehiagoko da 24 hilabete eta 60 hilabete, eta langilearen alta eragin ez garatu bitartean langile gizarte segurantzaren erregimen berezian beren konturako langileen edo langile autonomoen edo itsasoko langileen erregimen berezia.
 • Borondatez uko egiteagatik zuzenbidea erabat betetzen dituelarik.
 • Onuradunak bete behar ditu ohiko adinera kotizaziopeko erretiro-pentsioa jasotzeko eskubidea, salbu eta eragiteko asmoz, langilearen kotizazio-aldia egiaztatuta ez badu horretarako deitu edo ez badira lan harremanen etetea edo baimendutako lanaldien murrizketa administrazio-ebazpen baten bitartez.
 • Isuna jartzea, desagertzeko zorian arinak edo larriak arau-hausteetan, edo arau-hauste larria egiteagatik edo oso larria egin izanagatik zehapen gisa eskubidea iraungitzea.