Sede electrónica

Guía de Bonificacións/Reduccións á Contratación Laboral

2023

A Guía de Bonificacións / Reducións recolle toda a normativa vixente en materia de incentivos á contratación.

Orientada a satisfacer a demanda de información por parte dos usuarios e polos distintos axentes que operan no noso mercado de traballo, ofrece a información estruturada por modalidade de contrato, colectivo ao que pertenza o traballador e tipo de empresa.

NOTA: Esta guía recolle as modificacións lexislativas adoptadas pola situación excepcional do COVID- 19 .

 

 

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023