Sede electrónica

Bonificacións e Reducións tras a conversión dun contrato en Indefinido

Conversión de contratos para a Adquisición da Práctica Profesional

Contía anual en empresas de menos de 50 traballadores: bonificación ás cotas empresariais á Seguridade Social.

 • Homes: 500 euros.
 • Mulleres: 700 euros.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Conversión de contratos para a Formación en Alternancia

Contía anual: redución ás cotas empresariais á Seguridade Social.

 • Homes: 1.500 euros.
 • Mulleres: 1.800 euros.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Conversión de contratos de Substitución

Contía anual en empresas de menos de 50 traballadores: bonificación ás cotas empresariais á Seguridade Social.

 • Homes: 500 euros.
 • Mulleres: 700 euros.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Conversión de contratos de Substitución por Xubilación

Contía anual en empresas de menos de 50 traballadores: bonificación ás cotas empresariais á Seguridade Social.

 • Homes: 500 euros.
 • Mulleres: 700 euros.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Conversión de Contratos Temporais de Fomento do Emprego, Contratos para a Adquisición da Práctica Profesional e de Formación en Alternancia en Empresas Ordinarias para persoas con discapacidade

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Contía anual da bonificación:

Discapacidade

 • Menores de 45 anos: homes, 4.500 euros; mulleres, 5.350 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes e mulleres, 5.700 euros.

Discapacidade Severa

 • Menores de 45 anos: homes, 5.100 euros; mulleres, 5.950 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes e mulleres, 6.300 euros.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Conversión: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a xaneiro de 2023