Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Bonificacións e Reducións tras a conversión dun contrato en Indefinido

Conversión de contratos Formativos (Contrato para a Formación en Alternancia e Contrato Formativo para a Obtención da Práctica Profesional)

A transformación en indefinidos de contratos formativos (Contrato para a Formación en Alternancia e Contrato Formativo para a Obtención da Práctica Profesional) á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, dará dereito a unha bonificación na cotización.

Contía:

 • Homes: 128 euros/mes.
 • Mujeres: 147 euros/mes.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: Indefinida.

Normativa: artigo 24.1 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Conversión de contratos de Substitución

A transformación en indefinidos de contratos de substitución, calquera que sexa a data da súa celebración, dará dereito a unha bonificación na cotización.

Contía:

 • Homes: 55 euros/mes.
 • Mujeres: 73 euros/mes.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: Indefinida.

Normativa: artigo 24.2 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Conversión de Contratos Temporais de Fomento do Emprego, Contratos para a Adquisición da Práctica Profesional e de Formación en Alternancia en Empresas Ordinarias para persoas con discapacidade

Contía anual da bonificación:

Discapacidade

 • Menores de 45 anos:
  • Homes, 4.500 euros
  • Mujeres, 5.350 euros.
 • Maiores de 45 anos:
  • Homes e mulleres, 5.700 euros.

Discapacidade Severa

 • Menores de 45 anos:
  • Homes, 5.100 euros
  • Mujeres, 5.950 euros.
 • Maiores de 45 anos:
  • Homes e mulleres, 6.300 euros.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Conversión: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Disposición adicional quinta da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Bonificación pola transformación en contratos fixos-descontinuos de contratos temporais subscritos con persoas traballadoras por conta allea agrarias

A transformación de contratos temporais no contrato por tempo indefinido fixo-descontinuo regulado no artigo 16 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, dará dereito, a unha bonificación na cotización, cando a citada transformación corresponda a contratos temporais subscritos con persoas traballadoras por conta allea agrarias incluídas no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios.

A transformación en indefinidos de contratos de substitución, calquera que sexa a data da súa celebración, dará dereito a unha bonificación na cotización.

Contía:

 • Homes: 55 euros/mes.
 • Mujeres: 73 euros/mes.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: a aplicación das bonificacións limitarase ás transformacións de contratos temporais no contrato por tempo indefinido fixo-descontinuo que se realicen durante os dous primeiros anos posteriores á entrada en vigor deste real decreto-lei.

Normativa: artigo 29 e disposición adicional oitava da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023