Seu electrónica

Guía de Bonificacións/Reduccións á Contratación Laboral

2023

La Guia de Bonificacions / Reduccions recull tota la normativa vigent en matèria d'incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris i pels diferents agents que operen al nostre mercat de treball, ofereix la informació estructurada per modalitat de contracte, col·lectiu al que pertanyi el treballador i tipus d'empresa.

NOTA: Aquesta guia recull les modificacions legislatives adoptades per la situació excepcional del COVID- 19 .

 

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023