GUÍA DE BONIFICACIÓNS/REDUCCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL

2022

Portada Bonificaciones y Reducciones a la Contratación Laboral

La Guia de Bonificacions / Reduccions recull tota la normativa vigent en matèria d'incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris i pels diferents agents que operen al nostre mercat de treball, ofereix la informació estructurada per modalitat de contracte, col·lectiu al que pertanyi el treballador i tipus d'empresa.

NOTA: Aquesta guia recull les modificacions legislatives adoptades per la situació excepcional del COVID- 19 .