Egoitza elektronikoa

Urtebete baino gehiago lan egin dut

Kotizaziopeko prestazioa, lanik gabe lan egin nahian, daitezke eta babesten dutenak, aldi baterako edo behin betiko edo aldi baterako lana galdu ikus murriztua bere lanaldi arruntaren gutxienez arteko lan- 10 eta% 70 %,artikuluko prozedurari jarraiki, 47 langileen estatutuaren legearen testu bateginaren edo ebazpen judizialaren bidez baitan hartutako konkurtso-prozedura bat.

Sartzeko baldintzak bete behar da, gainera, aurrerago adierazten diren, aldez aurretik langilearen gizarte segurantzako kotizazio langabezia-a.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoak kudeaketaz arduratuko da erakunde autonomoak eta langabezia-prestazioen kontrola. itsasoko gizarte institutua kudeatzen ditu dagozkien langabezia-prestazioen araubide berezian bildutako langileek itsas langileen gizarte segurantzaren.

Kotizaziopeko prestazioa, besteak beste, gizarte segurantzaren kotizazio erretiroa, aldi baterako ezintasuna, baliaezintasuna, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta adingabeak zaintzeko minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten.

Pertsona onuradunak

Horren onurak jaso ahal izango dituzte, langabezia-prestazioa, baldin eta ondoko egoeretako batean daudenean ezarritako legezko langabezia (), eskatutako gutxieneko kotizazio-aldia eta ez da egoeretako batean daudenean, bateraezintasuna diren taldeak kanpoan geratuko dira, ondoren adierazten diren zenbatekoengatik:

 • Besteren kontura lan egiten duten langileak gizarte segurantzako erregimen orokorraren barruan egon eta, burtsan kotizatzen duten egoeragatik eta langabezia.
 • Besteren kontura lan egiten duten langileak, baldin eta horietan sartzen diren eta gizarte segurantzako araubide berezian kontingentzia hori babesten duten langabezia-( ikatz-meatzaritza, itsasoko langileen erregimen berezia), besteren konturako lan hitzarmen finkodunak Sistema bereziaren gizarte segurantzaren nekazaritza behin-behineko langileen inoren kontura ari dituen Sistema bera eta etxeko langileentzako Sistema bereziko.
 • Bazkideek lan elkartuko kooperatiben eta lurra erkidegoan ustiatzeko kooperatibak, bai eta lan-bazkideen beste kooperatibetan, erregimen batean sartzen da gizarte segurantzako kontingentzia hori babestuko duen.
 • Zigortutako pertsonen izana, arteko espetxealdi-zigorra edo baldintzapeko askatasuna. liberatutako akzioak direnean, betetzeko
 • Langileek itzuli etorkinak.
 • Atzerriko langileen espainian, herrialde batzuetako pertsonak edo europar batasuneko kide diren europako esparru edo ez direnak, ez eta Europar Batasuneko Edo Europako Esparru Ekonomikoko legez bizi diren gure herrialdean eta legez eskatutako baldintzak betetzen dituzten kontribuzio-mailako langabezia-prestazioak jasotzeko eskubidea izanen dute, baldin eta lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
 • Enplegu-funtzionarioen eta lan kontratudunak baterako lankidetza administrazio zuzenbideko lanean herri administrazioen zerbitzura.
 • Militar osagarrien eta tropako eta itsas armadako militar profesionalak.
 • Toki korporazioetako kideak, eta foru-lurralde historikoen batzar nagusiak, Kabildoak eta kanarietako uharteetako Aholkuak Baleares , kargu horietan diharduten dedikazio esklusiboa edo partziala eta ordainsari bat jasotzen du kargua betetzeagatik.
 • Sindikatuen lege organikoaren babesean eratutako kargu adierazgarriak 11 / 1985 askatasun sindikalari, zuzendaritza-eginkizunak betetzen dituzten sindikalak, dedikazio esklusiboa edo partziala, ordainsari bat jasotzen duten beti.
 • Goi-kargudunak dedikazio esklusiboa duten administrazio publikoek, ez ordainduak eta funtzionario publikoek jasotzeko eskubidea ez dutenean edozein prestazio mota ondorioz osabidezko kargutik kentzea.

Esekidura, berriz hastea, iraungitzea.

Aukera-eskubidea

Laguntzen bateragarritasuna/bateraezintasuna

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak