Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Urtebete baino gehiago lan egin dut

Kotizaziopeko prestazioa, lanik gabe lan egin nahian, daitezke eta babesten dutenak, aldi baterako edo behin betiko edo aldi baterako lana galdu ikus murriztua bere lanaldi arruntaren gutxienez arteko lan- 10 eta% 70 %, artikuluko prozedurari jarraiki, 47 testu bategina Langileen estatutuaren legea edo ebazpen judizialaren bidez baitan hartutako konkurtso-prozedura bat.

Sartzeko baldintzak bete behar da, gainera, aurrerago adierazten diren, aldez aurretik langilearen kotizazio langabezia gizarte segurantzari dagozkionak.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoak kudeaketaz arduratuko da erakunde autonomoak eta langabezia-prestazioen kontrola. itsasoko gizarte institutua kudeatzen ditu dagozkien langabezia-prestazioen araubide berezian bildutako langileek itsas langileen gizarte segurantzaren.

Kotizaziopeko prestazioa, besteak beste, gizarte segurantzaren kotizazio erretiroa, aldi baterako ezintasuna, baliaezintasuna, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta adingabeak zaintzeko minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten.

Pertsona onuradunak

Langabezia-prestazio hau jaso ahal izango dute, baldin eta ezarritako legezko langabezia-egoeretakoren batean badaude, eskatutako gutxieneko kotizazio-aldia badute eta bateraezintasun-egoeraren batean ez badaude, honako kolektibo hauek:

 • Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartuta dauden eta langabeziaren kontingentziagatik kotizatzen duten besteren konturako langileak.
 • Gizarte Segurantzako Erregimen Berezietan sartuta dauden besteren konturako langileak, langabeziako gertakari hori babesten dutenak (Ikatz-meatzaritza, Itsasoko Langileen Erregimen Berezia), Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Sistema Bereziko besteren konturako langile finkoak, sistema bereko besteren konturako aldi baterako langileak eta Etxeko Langileentzako Sistema Bereziko langileak.
 • Lan elkartuko kooperatibetako eta lurraren ustiapen komunitarioko kooperatibetako bazkideak, bai eta beste kooperatiba batzuetako lan-bazkideak ere, baldin eta kontingentzia hori babesten duen Gizarte Segurantzako erregimen batean sartzen badira.
 • Kondena edo baldintzapeko askatasuna betetzeagatik espetxetik askatu diren zigortuak.
 • Itzulitako langile emigratzaileak.
 • Espainian legez bizi diren langile atzerritarrek, Europar Batasunekoak edo Europako Esparru Ekonomikokoak diren herrialdeetako nazionalek, edo Europar Batasunekoak edo Europako Esparru Ekonomikokoak ez direnek, kontribuzio-mailako langabezia-prestazioak jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta badaude.
 • Administrazio publikoen zerbitzura dauden enpleguko funtzionarioak eta administrazio-zuzenbideko araubidean aldi baterako lankidetza-kontratua duten langileak.
 • Tropako eta Marineltzako militar eta militar profesionalak.
 • Foru-lurralde historikoetako toki-korporazioetako eta batzar nagusietako kideak, Kanarietako uharte-kabildoak eta Balearretako uharte-kontseiluak, baldin eta kargu horiek arduraldi esklusiboan edo partzialean betetzen badituzte eta kargua betetzeagatik ordainsaria jasotzen badute.
 • Askatasun Sindikalari buruzko 11/1985 Lege Organikoaren babesean eratutako sindikatuetako ordezkaritza-karguak, dedikazio esklusiboko edo partzialeko zuzendaritza-eginkizun sindikalak betetzen dituztenak, betiere ordainsaria jasotzen badute.
 • Administrazio publikoetako goi-kargudunak, baldin eta arduraldi esklusiboa badute, ordainduta badaude eta funtzionario publikoak ez badira eta kargua uztearen ondorioz konpentsazio-prestaziorik jasotzeko eskubiderik ez badute.

Administrazio-egintza etete

Aukera-eskubide

Prestazioen bateraezintasuna/bateragarritasuna

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak