URTEBETE BAINO GEHIAGO LAN EGIN DUT

Kotizaziopeko prestazioa, lanik gabe lan egin nahian, daitezke eta babesten dutenak, aldi baterako edo behin betiko edo aldi baterako lana galdu ikus murriztua bere lanaldi arruntaren gutxienez arteko lan- 10 eta% 70 %.

Sartzeko baldintzak bete behar da, gainera, aurrerago adierazten diren, aldez aurretik langilearen gizarte segurantzako kotizazio langabezia-a.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoak kudeaketaz arduratuko da erakunde autonomoak eta langabezia-prestazioen kontrola. itsasoko gizarte institutua kudeatzen ditu dagozkien langabezia-prestazioen araubide berezian bildutako langileek itsas langileen gizarte segurantzaren.

Kotizaziopeko prestazioa, besteak beste, gizarte segurantzaren kotizazio erretiroa, aldi baterako ezintasuna, baliaezintasuna, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta adingabeak zaintzeko minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten.

Horren onurak jaso ahal izango dituzte, langabezia-prestazioa, baldin eta ondoko egoeretako batean daudenean ezarritako legezko langabezia (), eskatutako gutxieneko kotizazio-aldia eta ez da egoeretako batean daudenean, bateraezintasuna diren taldeak kanpoan geratuko dira, ondoren adierazten diren zenbatekoengatik:

 • Besteren kontura lan egiten duten langileak gizarte segurantzako erregimen orokorraren barruan egon eta, burtsan kotizatzen duten egoeragatik eta langabezia.
 • Besteren kontura lan egiten duten langileak, baldin eta horietan sartzen diren eta gizarte segurantzako araubide berezian kontingentzia hori babesten duten langabezia-( ikatz-meatzaritza, itsasoko langileen erregimen berezia), besteren konturako lan hitzarmen finkodunak Sistema bereziaren Agrarío langileen gizarte segurantzaren eta inoren kontura ari diren behin-behineko Sistema bera.
 • Bazkideek lan elkartuko kooperatiben eta lurra erkidegoan ustiatzeko kooperatibak, bai eta lan-bazkideen beste kooperatibetan, erregimen batean sartzen da gizarte segurantzako kontingentzia hori babestuko duen.
 • Zigortutako pertsonen izana, arteko espetxealdi-zigorra edo baldintzapeko askatasuna. liberatutako akzioak direnean, betetzeko
 • Langileek itzuli etorkinak.
 • Atzerriko langileen espainian, herrialde batzuetako pertsonak edo europar batasuneko kide diren europako esparru edo ez direnak, ez eta Europar Batasuneko Edo Europako Esparru Ekonomikoko legez bizi diren gure herrialdean eta legez eskatutako baldintzak betetzen dituzten kontribuzio-mailako langabezia-prestazioak jasotzeko eskubidea izanen dute, baldin eta lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
 • Enplegu-funtzionarioen eta lan kontratudunak baterako lankidetza administrazio zuzenbideko lanean herri administrazioen zerbitzura.
 • Militar osagarrien eta tropako eta itsas armadako militar profesionalak.
 • Toki korporazioetako kideak, eta foru-lurralde historikoen batzar nagusiak, Kabildoak eta kanarietako uharteetako Aholkuak Baleares , kargu horietan diharduten dedikazio esklusiboa edo partziala eta ordainsari bat jasotzen du kargua betetzeagatik.
 • Sindikatuen lege organikoaren babesean eratutako kargu adierazgarriak 11 / 1985 askatasun sindikalari, zuzendaritza-eginkizunak betetzen dituzten sindikalak, dedikazio esklusiboa edo partziala, ordainsari bat jasotzen duten beti.
 • Goi-kargudunak dedikazio esklusiboa duten administrazio publikoek, ez ordainduak eta funtzionario publikoek jasotzeko eskubidea ez dutenean edozein prestazio mota ondorioz osabidezko kargutik kentzea.

Esekidura, berriz hastea, iraungitzea.

Aukera-eskubidea

Laguntzen bateragarritasuna/bateraezintasuna

 • Oncek egon edo erabiltzailea eta alta-egoeran edo alta mailarekin parekatutako gizarte-segurantzako kontingentzia jasotzen duen erregimena.
 • Egotea langabezia-egoera legalalanerako prest, lana aktiboki bilatzea eta bat onartzeko behar bezala jartzeaEskabidea sartzen da. jarduera-konpromisoa.
 • Inskribatuta edo inskripzioa eta mantentzea da enplegu-eskatzaile gisa izena emanda, jaso den aldi osoan zehar.
 • Lan egin izana, eta langabezia langilegoari ordaindutako atzerapenengatik kotizatu, gutxienez 360 egun barruan 6 aurreko urte langabezia-egoera legala edo aurkezteko arrazoi izan diren unera kotizatzeko betebeharra
  • Pertsona kasuan retornada cotizó duen langabezia espainian, emigratu egin aurretik, etorkin beharko kotizazio-aldi hau beteta edukitzea 360 egun barruan 6 urte lehenago, emigrazio, egin ez bada zenbatuko aurreko eskubide bat. Gainera, ez du langabezia-prestazioa jasotzen den beste ezein Europako esparru ekonomikokoa edo egoera.
  • Behin-behineko langilea bada; izan ere, nekazaritza aurretik, testuliburuetan ere agertu zen gizakiaren aurrekari, gizarte segurantzan alta emanda langile autonomoen kolektiboaren barruan edo bere konturako, gutxieneko kotizazio-aldi sartzeko behar izango da langabezia-prestazioa 720 egun.
 • Ohiko bete gabe izatea.
 • Ez norberaren konturako jarduera bat egin edo besteren konturako lana denbora osokoa izango da, salbu eta, ahal den hala ezartzen badu bateragarritasuna bat enplegua sustatzeko programa.
 • Bat ez kobratzea gizarte segurantzaren pentsioaren lana bateraezinak.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Iraupena

Iraupena langabeziagatiko kotizazioak egin duen azken araberakoa 6 aurreko urte langabezia-egoera legala edo den ceso kotizatzeko betebeharra, edo, hala badagokio, aurreko langabezia-prestaziorako eskubidea.

Kotizazioak bakarrik hartuko dira kontuan hartu ez diren eskubide bat onartzeko jasotako kexa guztien artetik, bai. Hala ere, aurreko kontribuzio-mailako laguntza gisa, ez da ulertuko aurreko eskubide gisa aitortzen zaien, laneko harremana bertan behera uztea-virtúd aurreikusitako; kasu horretan, genero-indarkeriaren biktimak.

Ez dira konputatuko denborari dagozkion kotizazioak ordaintzen duen langabezia-prestazioaren Estatu Mailako Zerbitzu Publikotik egitea edo, hala badagokio, enpresa, salbu eta arabera hautematen da, eta prestazioa laneko harremana bertan behera uztea kasuan aurreikusitako genero-indarkeriaren biktimak. Kasu horretan, amaiera-data erabakiko da langilearen esku-erdirakoa izan daiteke, etetea, gehienez 6 hilabete .-denbora igaro ostean, hasierako esekiduraren mantendu ahal izango da, betiere, proteccón du epaileak etetea luzatzeko aldietarako 3 hilabeteko epeka eta gehienez ere 18 hilabete eta aitortutako eskubidea iraupen-muga izatea, betiere, ekarpen berria langilearen kreditatzen duen dokumentazioa, baina berriro babes-agindua egiaztatu nececesario izatea, edo, bestela, Ministerio fiskalaren txostenaren bidez.

Langabezia-prestazioaren iraupena izango du etorkinekin edo liberatutako akzioak direnean, mugen araberakoa izango da okupazio-aldiak kotizatutako itzuli arteko espetxealdi-dagozkien 6 aurreko urte kartzelan izan ezik, hurrenez hurren, espainiako irteera edo duenean efetuadas kotizazioak atzerrian edo espetxealdiak konputa prestazioa eskuratzeko.

Baldin eta pertsona emigrante retornada cotizó duen langabeziari espainian emigratzeko eta espainian, aurretik lanik egiten ez itzultzean langabeziako babesa jasotzeko eskubidea sortu eta hurrengo egunean, baldin eta badago atzerriko itzulera izena ematea, enplegu eta eskatzen den edo demadante epean 15 eguneko epean egin behar izaten dira.

Okupazio-aldia kalkulatzeko, kontuan hartuko dira, bestela, urteko oporrak hartu ez ordainduak eta lan-harremana amaitu aurretik eta dagozkien tramitazio-alokairurik jasotzeko.

Ematen hasten den izango da hurrengo dute langabezia-egoera legala, baldin eta eskabidea eskatzen den epearen barruan. Moduari buruzko informazioa aurkituko duzu bertan emateko bere kontsultatzeko zerbitzua, prestazioaren www.sepe.es.

Dagozkion kotizazioak denean bezala, benetan lanean lanaldia murrizten denean, lan egindako egun bakoitzeko egun gisa zenbatuko da, hots, edozein izanda ere, lanaldiaren iraupena. bai bati dagozkio, hau izango dugu lan partziala kotizazioak kontuan kontratuaren iraupena edo.

Zenbatekoa

Kotizaziopeko prestazioaren zenbatekoaren araberakoa izango da gizarte segurantzako kontingentzia profesionalengatiko kotizazio-oinarriak, 180 Kotizatutako azken egunak, kontuan hartu gabe aparteko orduak.

Prestazioaren oinarri arautzailea batez bestekoa da kotizazio-oinarria aipatu eguneko zenbatekoa da jasotzen da. 70 oinarri arautzailearen% lehen 180 egun eta 50 egunetik hasita% 181 amaiera arte.

Azken, baldin eta 180 egun lehenago, langabeziaren legezko egoera egunean edo kotizatzeko betebeharra, zuk bakarrik aurkezteko arrazoi izan diren lan-egunen araberako baditu kotizazioak Sistema bereziko gizarte segurantzaren nekazaritza-eguneroko oinarri arautzailea, langabeziako prestazio kontributiboa kotizazio-oinarria izango da benetako azken lanaldia egin izana.

Horrela kalkulatutako zenbatekoak ez gehienezko topea baino handiagoak izan daitezke, ez gehieneko muga baino, gutxienez, legez ezarritako epean. (Zenbateko aurten)Tope horiek araberakoak dira: edo ez duzu. seme-alabak edo euren kargura.

Seme-alabak edo beherakoak badira, euren kargura hartzen dira 26 urte edo handiagoak ditu adingabeen harrerak, elkarrekin bizi baldin badira, edo ezintasunen bat edo ekonomikoki zure mende daude, eta ez dute hileko errentak lanbide arteko gutxieneko soldata.

Prestazioaren zenbateko gordinari aplikatuko zaio bi kenkari motak:

 • Gizarte segurantzako kotizazioaren (du 4 , 7 oinarri arautzailearen%).
 • Pfezaren konturako atxikipena du, hala badagokio.

Enpresa-ekarpenaren ordainketa egingo du, estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE) bere osotasunean eta langilearen ekarpenaren izango du: den-dena horren kontura. pertsona daude gizarte segurantzako sistemaren lan hitzarmen finkodunak berezian kideturik kotizatuko du horiek ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA 73 , 50 dagokion kuotaren%, langileari pertsonaren izenean 26 , 50 gainerako%.

Langabeziagatiko prestazioak jasotzea kasuetan lanaldi-murrizketak direla-eta edo lan-kontratua etenda, enpresak bere gain hartuko ditu enpresa-ekarpena ekarpenaren eta langilearen kontura izango du: den-dena.

En www.sepe.es erretiroko-programa bat izango dute eskuragarri den prestazioa ez da loteslea izango, iraupena eta zenbatekoa buruzko informazioa ematen dizu prestazioa edo subsidioa izan behar du.

Prestazioa ordaindu egingo da hilabetekako 30 egun, 10 eta 15 berehala, hilabeteko epean, sortzapenaren hurrengo egingo da. salbuespenetan izan ezikbidez, kontuan ordaintzeko duen finantza-erakundeak, baldin eta zu bazara titularra.

Jasotzeko eskubidea prestazioaren muga-egunetik urtebetera iraungi egingo da.

Erabili ahal izateko, kotizaziopeko langabezia-prestazioa urtebete baino gehiago lan egin beharko du, enplegu-eskatzaile gisa izena eman eta honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

 • Eskaera ereduaeta, horren arabera, jarduera-konpromisoa sinatu behar da.
 • Eskatzailearen identifikazio eta seme-alaben, eskatzailearekin bizi diren edo bere karguagatik eta bere daude agertzen diren, nahikoa izango da eskaera irakatsi dokumentu hauetakoren bat:
  • Espainiako eta espainiarrek: nortasun agiri nazionala (NAN) edo pasaportearen fotokopia.
  • Atzerritarrak eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasuneko estatuetako herritarrak :-erregistroaren ziurtagiria europar batasuneko, AIZ, pasaportea edo identifikazio-dokumentua osatzen duten, eta, horrekin batera, jatorrizko herrialdean.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Dokumentu edozein adierazten dituen banku-kontuaren zenbakia zuk nahi duzun lekura, eta prestazioa jasotzeko.
 • Libro de Familia, o documento equivalente en el caso de personas extranjeras.
 • Ziurtagiria edo ziurtagiriak, enpresan lan egin duzun Azken 6 hilabete (ez badira, enpresek bidalitako estatuko enplegu zerbitzu publikoari). Bakarrik den egoeretan enpresaren ziurtagiria egiaztatzeko nahikoa ez balitz, langabeziaren legezko egoera, beste dokumentu bat aurkeztu behar dela justifikatzen duen.
 • Aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko informazio gehiago

Eskaera aurkeztu behar dira, eta horretarako epea hamabost laneguneko epearen azken eguna, atzerriko edo lan itzulera kaleratzea. Gero, enpresa ez da ordaindu dio opor lanpostua utzi aurretik hartu ez baldin badira aurkezten diren nortzuek aurkeztu behar dute 15 egun balioduneko epea amaitu ondorengo baliokidea.

Eskaera aurkeztu behar da:

Enplegu-zerbitzu publiko eskudunak kontuan hartuko du genero-indarkeriaren biktima izatea, behar izanez gero, leundu ondorioetarako betetzen sinatutako konpromisoaren ondoriozko betebeharrak.

Kotizaziopeko prestazio-eskaria epez kanpo aurkezten bada, eskubidea izango dute, eskaera onartzen den datatik aurrera, hainbeste egunetan galtzen prestazio-dataren artean igaro den, prestazioa onartu zaion epearen barruan, eta hori eskatu duen egunetik.

Legezko langabezia-egoera-kasuetan lan-harremana langilearen kontrako erreklamazioa aurkeztu daiteke, enpresak azkentzeko erabakia.

Kasu honetan, baldin eta ez eskatu eta aipatutako epean beste epe bat izango luke 15 egun horretarako, adiskidetze-akta egin denetik kontatzen hasita edo kalte-ordainagatiko aukera-probidentzia, edo hala badagokio, ebazpen judiziala eman arte. Den kasuetan, dagokion aldia urteko opor ordainduei gozatu izan ez bada, amaitu baino lehen, lan harremana epean aurkeztu beharko da eskaera auzipetzea 15 eguneko epe hori amaitu, jaso behar da enpresaren ziurtagiria.

El SEPE o el Instituto Social de la Marina debe dictar resolución en el plazo de los 15 eguneko epean jakinaraztea, eta eskaera-data 10 eguneko epean dicto den.

Informazio gehiago lor dezakezu telefono-zenbakiak. herritarrei arreta emateko.