Sede electrónica

Que traballos cotizan a desemprego?

En xeral, cotizan a desemprego todos os traballos realizados como persoa traballadora por conta allea, incluída como tal no Réxime Xeral da Seguridade Social, en o Sistema Especial Agrario ou no Réxime de Traballadores do Mar e tamén os contratos de formación.