COMO TEÑO QUE TRAMITAR A MIÑA SOLICITUDE DE PRESTACIÓN POR DESEMPREGO Á MIÑA VOLTA A ESPAÑA?

Debe solicitar cita previa nunha oficina do SEPE e achegar o documento Ou 1 emitido pola institución británica de desemprego coa información dos períodos cotizados no seis anos anteriores á súa situación legal de desemprego. Se non dispón do este documento, o SEPE solicitará a información dos seus períodos cotizados a UK.