RETORNEI A ESPAÑA DESPOIS DO MEU TRABALLO EN XIBRALTAR E NON TRABALLEI EN ÚLTIMO LUGAR EN ESPAÑA, A QUE TEÑO DEREITO?

1 .-Osespañois e españolasque trasladasen de forma efectiva a súa residencia a Xibraltar e acrediten, polo menos, doce meses de traballo alí no últimos seis anos, sempre que cumpran o resto de requisitos esixidos, poderán acceder ao subsidio de persoa emigrante retornada.
2 .-As persoas emigrantes retornadas tamén, poderán, acceder ao Programa de Renda Activa de Inserción – RAI, se teñen 6 meses traballados desde a última saída de España e son maiores de anos. 45  
3 .-Se ten suficientes cotizacións anteriores á saída de España ( 360 días) poden percibir a prestación por desemprego de nivel contributivo sempre que non se utilizaron para outro dereito anterior.
Poderá acreditar as cotizacións en Xibraltar achegando o Ou 1 ou o Certificado de Emigrante Retornado.