Sede electrónica

Podo levarme a España a prestación por desemprego que estou a cobrar en UK?

Si, se é persoa nacional da Unión Europea perceptora de prestación por desemprego en Reino Unido despois de traballar en UK sen interrupción desde o 31 . 12 . 2020 atópase protexido polo Acordo de Retirada e pode exportar a súa prestación a España para a procura de emprego.