QUE DOCUMENTO DEBO LEVAR A UK PARA QUE TEÑAN EN CONTAS AS MIÑAS COTIZACIÓNS ESPAÑOLAS?

Deberá solicitar ao SEPE o documento Ou 1 antes da súa saída de España. 
Se non leva o Ou 1 cando vaia a realizar a solicitude da súa prestación por desemprego en Reino Unido, a institución británica de desemprego solicitará a información das súas cotizacións por medios telemáticos a España.