Sede electrónica

Son persoa perceptora de prestación por desemprego podo exportar a miña prestación a UK para buscar traballo?

A partir do 1 de xaneiro de non 2021 pode autorizarse a exportación da prestación a UK ás persoas españolas nin ás nacionais doutros Estados da Unión Europea que desde o 31/12/2020 e ata a data na que a soliciten, atópense residindo e traballando en España, pois non estarían en ningún dos supostos protexidos polo art. 30 . 1 do Acordo de Retirada.