Sede electrónica

Teño que inscribirme como demandante de emprego para poder percibir a prestación por desemprego?

Si, ten que inscribirse nos Servizos Públicos de Emprego autonómicos, como demandante de emprego para que se poida recoñecer a súa prestación por desemprego.