Sede electrónica

Son persoa empregada do fogar e agora estou en incapacidade temporal, podo cobrar o paro?

Vostede poderá acceder á prestación por desemprego nas mesmas condicións que o resto de persoas traballadoras por conta allea.
Para máis información pique aquí.