Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Se a sociedade está cualificada antes de pedir o pago único e os estatutos reflicten unha data de inicio de actividade distinta á data real de alta das persoas traballadoras, hai algún problema?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se queres beneficiarche do pago único da prestación contributiva por desemprego, debes ser titular da citada prestación no momento en que presentes a solicitude do pago único e non iniciar a actividade antes de presentar dita solicitude.

O abono da prestación realizaráseche dunha soa vez polo importe que corresponda á achega obrigatoria establecida, con carácter xeral, en cada cooperativa, ou polo importe para a adquisición de accións ou participacións do capital social nunha sociedade laboral, (en ambos os casos, requisito necesario para acceder á condición de socio ou socia). Non poderías obter o pago único se realizas este desembolso antes da solicitude do pago.

Se no momento da solicitude, formas parte dunha cooperativa ou sociedade laboral previamente constituída, e en consecuencia, xa efectuaches o desembolso necesario para adquirir a condición de socio ou socia, pero aínda non se iniciou a actividade nin as persoas traballadoras figuran de alta na Seguridade Social, só poderás obter o pago único para a subvención de cotas.

Máis información en: