Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Canto podo cobrar como subvención de cotas á Seguridade Social e que documentos debo achegar?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A contía que mensualmente podes obter para subvencionar as cotas de Seguridade Social é fixa, calcúlase co importe da achega íntegra á Seguridade Social do primeiro mes da actividade como autónomo ou autónoma, ou como socio ou socia de cooperativa ou sociedade laboral ou mercantil.

Se ese mes de traballo non fose completo calcúlase a cantidade que corresponde a toda a mensualidade. Por iso, cando recibas a comunicación do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) aprobando o teu dereito, debes achegar a documentación que a seguir se indica para que se poida calcular o importe mensual da subvención de cotas á Seguridade Social:

  • Se es unha persoa traballadora por conta propia (autónomo ou autónoma): o boletín de cotización do primeiro mes de actividade selado e/ou xustificante bancario de ingresar o seu importe nunha entidade financeira.
  • Se te incorporas ao Réxime Xeral ou a outro réxime da Seguridade Social como persoa traballadora por conta allea: a nómina do primeiro mes de traballo.

Deberás ter en conta que no caso de solicitar e percibir a prestación na modalidade de pago único e a subvención de cotas, deberás presentar xustificante do investimento e do inicio da actividade.

Nos casos citados anteriormente, cando ceses a actividade, poderás renovar a prestación por desemprego previa solicitude. Se a presentas no prazo de días 15 hábiles seguintes a partir do cesamento no traballo por conta propia, o dereito ao cobro nacerá a partir do día seguinte ao cesamento.

Se tras o cesamento no traballo por conta propia, tes dereito á protección por cesamento de actividade poderás elixir entre percibir esta ou reabrir a prestación por desemprego suspendida. Se optas pola prestación anterior, as cotizacións que deron lugar á nova prestación (que non elixiches) non poderán terse en conta para o acceso a unha prestación posterior.