Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Non podo devolver un cobro indebido do paro, que me pasará?

Se non podes devolver o cobro indebido dunha prestación por desemprego no prazo de días 30 desde que recibiches a resolución do mesmo, podes solicitar o fraccionamento da débeda. A súa aprobación comportará a aplicación do correspondente xuro de mora.

Se non realizas a devolución e despois es beneficiario ou beneficiaria de prestacións por desemprego, procederase a realizar a compensación do cobro indebido coa prestación, independentemente de que se che concedeu o fraccionamento.

Transcorridos os 30 días sen que devolveses o cobro indebido, (sempre que non se iniciou a compensación por ser novamente beneficiario ou beneficiaria de prestacións ou non solicitases o fraccionamento), emitirase a correspondente certificación de descuberto pola que se inicia a vía de constrinximento.

Esta vía ten unha recarga do 20 % sobre o importe do cobro indebido.

Se o reintegro, a compensación ou a solicitude de fraccionamento realizásense despois do prazo voluntario, a cantidade debida incrementarase coas recargas establecidas legalmente.