DESESTIM��RONME A RECLAMACI?N PREVIA E NON ESTOU DE ACORDO, ?QU? DEBO FACER?

Se non está de acordo con a resolución desestimatoria da súa reclamación previa poderá presentar demanda contra a mesma ante o Xulgado do Social, no prazo de trinta días a contar desde a data en que se notifique dita desestimación.