Sede electrónica

Podo renovar unha prestación por desemprego que me foi revogada?

A revogación da resolución que lle recoñeceu a prestación por desemprego, unha vez que sexa firme, implica a anulación da este prestación, é dicir, que a mesma deixa de ter validez e efectos. Considerarase que non se procedeu ao recoñecemento da prestación, entendéndose inexistente. Por tanto, non poderá solicitar unha continuación.