Sede electrónica

Se cobrei prestacións extraordinarias derivadas de ERTE COVID, podo renovalas?

As prestacións por ERTE COVID finalizaron, para todos os efectos, o 31 día de marzo do 2022 , polo que non poden percibirse con posterioridade a esta data.