Sede electrónica

Se me afecta un ERE ou ERTE, debo inscribirme como demandante para cobrar o paro?

A solicitude da prestación por desemprego require da súa inscrición previa como demandante de emprego, polo que, antes da solicitude ou simultaneamente, deberá inscribirse en o Servizo de Emprego Autonómico que lle corresponda ou, no seu caso, no Servizo Público de Emprego Estatal de Ceuta e Melilla.

No entanto, nos casos de procedementos de regulación temporal de emprego de suspensión ou redución de xornada, os servizos públicos de emprego poderán aprobar fórmulas que permitan a inscrición colectiva das persoas traballadoras afectadas, sen necesidade de que se presenten na oficina de emprego.