QUERO CAMBIAR O BANCO ONDE ME INGRESAN O PARO, QUE DEBO FACER?

Se quere cambiar a entidade bancaria na que está a percibir a súa prestación, debe comunicalo ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Ten que facilitar o código ÍAN (Código Internacional de Conta Bancaria) e ser titular da conta na que desexa cobrar.

Puede solicitar la modificación a través de Internet en la Sede Electrónica del SEPE, en la siguiente dirección: https://sede.sepe.gob.es si dispone de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.

Tamén poderá realizar esta xestión chamando ao teléfono de atención á cidadanía, sempre que a sucursal da conta na que desexe cobrar non pertenza a unha provincia distinta daquela na que estaba a cobrar e non sexa unha banca en liña.

Así mesmo, poderá cambiar a conta na súa oficina de prestacións (previa petición de día en Internet ou chamando ao teléfono de cita previa).