Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Como é a miña cotización cobrando o paro?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Mentres esteas a percibir a prestación por desemprego, o ingreso das cotizacións á Seguridade Social realízao o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Este asume a achega empresarial e descontarache do importe da súa prestación o 100 % da cota que che corresponda.

Se accediches á prestación pola extinción do seu contrato de traballo, cotizarás á Seguridade Social polas continxencias comúns de: xubilación, invalidez permanente, morte e supervivencia, incapacidade temporal, protección á familia e asistencia sanitaria. Non cotizarás por desemprego, accidente de traballo e enfermidade profesional, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional.

A base de cotización á Seguridade Social da prestación por desemprego será a mesma que a base reguladora desta, independentemente dos topes que se apliquen á contía mensual da este prestación.

Se es unha persoa traballadora por conta allea agraria fixa ou fixa descontinua, o SEPE faise cargo do 73 , 50 % da achega á Seguridade Social, sendo o 26 , 50 por cento restante a cargo do traballador e descontándose da contía da prestación

Se renovas a prestación tras suspendela ou optas por unha nova prestación que se puido xerar, as bases de cotización son as da prestación que se renova ou as da nova, respectivamente. Respecto da cotización, o abono da achega empresarial efectuarao o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) na súa totalidade e a achega correspondente ao traballador será íntegra a cargo deste.