Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cobrarei paro ou subsidio se traballo nunha explotación agraria dun membro da miña familia?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se es unha persoa traballadora agrícola nunha explotación da que é titular un familiar con quen convives, para poder cotizar e acceder á protección por desemprego, deberás probar que es persoa asalariada.

Para estes efectos, considéranse familiares da persoa traballadora o seu cónxuxe ou parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción, ata o segundo grao inclusive (fillos e fillas, nai, pai, netos e netas, avós e avoas, irmáns e irmás, cuñados e cuñadas, noras, xenros, sogro e sogra).

Máis información sobre prestacións por desemprego para persoas traballadoras do campo en: “Son unha persoa traballadora do campo".