Sede electrónica

Se son unha persoa traballadora fixa descontinua, podo percibir prestacións por desemprego?

Se é unha persoa traballadora fixa descontinua si poderá cobrar a prestación por desemprego cando deixe de traballar, nos períodos de inactividade produtiva entre campañas.

Se percibe a prestación por desemprego por ser unha persoa traballadora fixa descontinua, unha vez que reinicie a actividade, se traballa a tempo parcial, non poderá compatibilizar a prestación e o traballo a tempo parcial. En tal caso, a prestación suspenderase ou se extinguirá.

As persoas traballadoras fixas descontinuas poderán ter dereito ao subsidio por desemprego para persoas maiores de anos 52 cando o feito causante do mesmo prodúzase a partir do dous de marzo de .. 2022