Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Podo solicitar o paro se pecharon a empresa na que traballo?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Nos casos de peche da empresa, aínda que non é preciso, deberías reclamar contra o despedimento por esta causa, xa que para acreditar a túa situación legal de desemprego sería necesario, se non hai carta de despedimento, un informe ou acta da Inspección de Traballo e Seguridade Social onde consten o cesamento involuntario na prestación de servizos e a súa data de efectos, ou no seu caso, mediante acta de conciliación administrativa na que se indique que impugnaches o despedimento e a empresa non compareceu, sempre que, en todo caso, constátese a túa baixa na Seguridade Social.

Podes solicitar a súa prestación:

  • A través de Internet, sempre que dispoñas de certificado dixital, DNI electrónico, ou usuario e contrasinal cl@ve.
  • Acudindo á Oficina de Emprego que lle corresponda, previo pedimento de cita desde a Sede Electrónicado Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ou por teléfono .

No caso de que non poidas achegar algún dos documentos necesarios para o recoñecemento da prestación, deberás comunicalo ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) mediante o modelo "Declaración de carencia de documentación na solicitude de prestacións", que che facilitarán na oficina de emprego, especificando a causa da falta de documentación. Se tal causa fose a negativa empresarial a facilitarcha, o Servizo Público de Emprego Estatal iniciará o trámite de requirimento de documentación á empresa.