Sede electrónica

Teño que reclamar contra o despedimento para cobrar o paro?

Para cobrar a prestación por desemprego non é necesario que presentes demanda fronte ao despedimento ante o Xulgado do Social, tampouco que o despedimento sexa cualificado como procedente, improcedente ou nulo por resolución xudicial. A comunicación do este despedimento por parte do empresario ou a empresaria é suficiente para xustificar a situación legal de desemprego e solicitar as prestacións por desemprego.

Isto non impídeche a posibilidade de reclamar fronte ao despedimento simultaneamente. Neste caso, unha vez resólvase a reclamación, poderás presentar unha nova solicitude de prestación por desemprego, nese caso, se o despedimento é considerado procedente ou improcedente ou se hai ou non salarios de tramitación, modificarase a resolución da prestación de desemprego que estabas a percibir no caso de que fose necesario.

Máis información na sección: "En que situación atópasche?"