Sede electrónica

Se a empresa non me dá a documentación necesaria para cobrar o paro ou desapareceu, que fago?

Tanto se a empresa négase a entregarlle a documentación, coma se desapareceu, vostede debe solicitar a prestación acompañada da impreso "Declaración de carencia de documentación" na solicitude de prestacións, que lle será proporcionado pola oficina do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Leste, no caso de que a empresa se negue a facilitarlle a documentación, requirirá directamente ao empresario ou empresaria a entrega da mesma.

Se a empresa desapareceu, debe indicalo no impreso de declaración citado e o Servizo Público de Emprego Estatal tentará porse en contacto con ela, directamente ou por medio da Inspección de Traballo e Seguridade Social. En caso de forza maior, o certificado de empresa ou os documentos de cotización (TC), no seu caso, poden substituírse por outros medios de proba.