Sede electrónica

Solicitei o paro e atopei traballo, podo retirar a miña solicitude?

A desistencia (ou abandono) da solicitude das prestacións soamente pódese presentar mentres dura a tramitación do procedemento ata a resolución da prestación solicitada.

O prazo para desistir finaliza cando o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) emite a resolución aprobando ou denegando a solicitude presentada.

Por tanto, se aínda non se ditou resolución, poderás presentar a solicitude de desistencia:

  • Presencialmentena túa oficina de prestacións, previo pedimento de cita(a cal podes solicitar a través de Internetou chamando por teléfono )
  • A través de Internetna  Sede Electrónica do SEPE(sempre que dispoñas de certificado dixital) 
  • Por calquera medio que permita deixar constancia, de acordo con a normativa.

O modelo de solicitude de desistenciapódelo descargar de Internet.