Sede electrónica

Solicitei o paro e atopei traballo, podo retirar a miña solicitude?

A desistencia (ou abandono) da solicitude das prestacións soamente pódese presentar mentres dura a tramitación do procedemento ata a resolución da prestación solicitada.

O prazo para desistir finaliza cando o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) emite a resolución aprobando ou denegando a solicitude presentada.

Por tanto, se aínda non se ditou resolución, poderá presentar a solicitude de desistencia:

•    Presencialmentena súa oficina de prestacións, previo pedimento de cita(a cal pode solicitar a través de Internetou chamando por teléfono )
•    A través de Internetna  Sede Electrónica do SEPE(sempre que dispoña de certificado dixital) 
•    Por calquera medio que permita deixar constancia, de acordo con a normativa.

O modelo de solicitude de desistenciapódeo descargar de Internet.