Sede electrónica

Acordo de actividade

É o pacto ou acordo escrito entre os servizos públicos de emprego e a persoa traballadora que demanda eses servizos, no que se establecen os dereitos e obrigas de ambas as partes para incrementar a empregabilidade desta última, tendo en conta, no seu caso, as necesidades dos colectivos prioritarios.