DURACIÓN DA PRESTACIÓN

Calcúlase tendo en conta o tempo de ocupación cotizado a desemprego durante o seis anos anteriores á situación legal de desemprego ou ao momento en que terminou a obrigación de cotizar, ou no seu caso, desde o nacemento do dereito á prestación de desemprego anterior. Os días de vacacións pagas e non gozadas consideraranse períodos de ocupación cotizada.

No caso das persoas emigrantes retornadas ou as persoas liberadas de prisión, a duración da prestación calcularase tendo en conta as cotizacións realizadas nos 6 anos anteriores á saída de España ou ao ingreso en prisión, respectivamente. Se cotizaron no estranxeiro ou en prisión, o cálculo dos 6 anos cara atrás será desde a data en que terminase a relación laboral.

En www.sepe.es pódese acceder a un programa de autocálculo que lle dará unha orientación acerca da duración e contía da prestación contributiva e que só terá carácter informativo.

 

Para determinar a duración da prestación aplicarase a seguinte escala:

Días de cotización Días de prestación
de 360 a 539 120
de 540 a 719 180
de 720 a 899 240
de 900 a 1079 300
de 1080 a 1259 360
de 1260 a 1439 420
de 1440 a 1619 480
de 1620 a 1799 540
de 1800 a 1979 600
de 1980 a 2159 660
dende 2160 720