VOUME XUBILAR

Se mentres estas cobrando a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego fas a idade de xubilación, poden darse estas dúas situacións:

  • Que teñas dereito a cobrar unha pensión contributiva de xubilación, en cuxo caso se extingue a prestación.
  • Que non teñas dereito a cobrar unha pensión contributiva de xubilación; neste caso podes seguir cobrando a prestación durante todo o período concedido.