Sede electrónica

Quero traballar por conta propia

Co fin de impulsar o emprego, existen unha serie de medidas ás que poden acollerse as persoas traballadoras desempregadas que perciben a prestación contributiva, sempre que reúnan unha serie de requisitos.

Trátase da capitalización da prestación cando pretendan realizar unha actividade económica nalgún dos seguintes ámbitos:

Constituíndo unha cooperativa ou incorporándose a unha xa constituída, como persoa socia traballadora, de forma estable.

Constituíndo unha sociedade laboral como persoa socia traballadora ou como persoa traballadora autónoma socia dunha sociedade mercantil ou incorporándose a unha sociedade xa constituída.

Desenvolvendo unha actividade como profesional liberal ou como persoa traballadora autónoma en calquera réxime da Seguridade Social.

Capitaliza a túa prestación

Compatibiliza a túa prestación