Sede electrónica

Atopei un traballo

Con carácter xeral, o traballo, sexa por conta allea ou por conta propia, é incompatible co cobro da prestación ou o subsidio por desemprego.

Se cando se produza unha situación que cause a suspensión ou a extinción da prestación ou o subsidio, vostede non a comunica ao Servizo Público de Emprego Estatal e segue percibindo a prestación de forma indebida, considérase infracción grave que se sanciona coa extinción da prestación ou do subsidio.

Existen distintas opcións ou programas de compatibilidade da prestación co traballo, é dicir, situacións nas que é posible traballar á vez que se percibe unha prestación ou subsidio, tal como indícase a seguir:

 

A norma xeral establece que se vostede está a cobrar unha prestación contributiva ou un subsidio por desemprego e comeza a traballar por conta allea a tempo completo, interrómpese o pago da prestación:

  • Se o contrato dura menos de días, 360 cando este finalice, pode solicitar a continuación da prestación que interrompeu ao empezar o traballo.
  •  Se o contrato dura 360 días ou máis tempo, e vostede estaba a cobrar a prestación contributiva, cando finalice o contrato, pode elixir entre dúas posibilidades: volver cobrar a prestación que interrompeu ao empezar o traballo ou solicitar unha nova prestación contributiva.

O dereito á prestación que tiña aprobada extínguese se se realiza un traballo por conta allea de duración igual ou superior a doce meses. Con todo, se se lle recoñece unha nova prestación por desemprego sen esgotar a prestación anterior, vostede poderá elixir entre reabrir a prestación anterior (polo tempo que lle restaba, coas bases, a porcentaxe e os topes que lle correspondían), ou percibir a prestación xerada polas novas cotizacións efectuadas. Debe solicitalo por escrito no prazo de días 10 desde a aprobación da prestación.

Se vostede elixe a prestación anterior, as cotizacións que deron lugar á nova prestación pola que non optou, non se terán en conta para acceder a unha prestación posterior.

  • Se vostede o que estaba a cobrar era o subsidio por desemprego e tivo máis contratos desde que se iniciou o subsidio e entre os este contratos e o que acaba de terminar reúnese un mínimo de días, 360 ou se o contrato dura 360 ou máis días, débese solicitar unha prestación de nivel contributivo en lugar da continuación do subsidio que se ten interrompido, porque a prestación por desemprego contributiva é prioritaria.

Maiores de anos 52 que están a cobrar subsidio.

Persoas beneficiarias de prestacións por desemprego cando as empresas se acollan ao programa de substitución de persoas traballadoras en formación

Se conseguiu un traballo mentres percibe a prestación,  no momento en que saiba que vai producirse, comuníqueo en:

  • A Sede Electrónica do SEPE, se dispón de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.
  • O servizo de atención telefónica, de luns a venres en horario de 9 14 a horas.
  • A oficina de emprego tras a obtención de cita previa na Sede Electrónicado Servizo Público de Emprego Estatal ou por teléfono .